Ratkaisuja ristiinmyynnin aktivoimiseksi

Myynnin perinteinen ratkaisu:

Ei ristiinmyyntiä, vain satunnaisia keskusteluja asiakkaiden kanssa. Asiantuntijat hoitavat asiakkuuksia, eivätkä edes halua "tyrkyttää".

 

Markkinoinnin ja myynnin yhteisratkaisu:
Tehdään asiantuntijan työhön sopiva kysymyslista, joiden avulla keskusteluja voi avata. Sovitaan tarvittavat toimintatavat keskustelujen tallentamiseen ja myynnin paikkojen tunnistamiseen. Markkinointi rakentaa keskusteluja tukevat aktivoivat asiantuntijasisällöt. Sovitaan yhteiset mittarit, opitaan ja kehitetään.

Hyödyt

  • Asiantuntijoiden myyntityö helpottuu ja he oppivat talon kokonaistarjooman

  • Markkinoinnin tekemän turhan työn määrä vähenee

  • Sisältöjä hyödynnetään systemaattisesti 

  • Asiakkaat oppivat ostamaan uusia kokonaisuuksia
     

Näin se tehdään

ristiinmyynti_kram.png

Tehdään ketterästi yhdessä, yksi asia kerrallaan

  • valitaan yksi segmentti tai toimiala johon keskitytään ensin, asetetaan tavoite

  • määritellään tarvittavat sisällöt, esim. ristiinmyynnin kysymykset

  • sovitaan yhteiset käytännöt, mm. kuinka keskusteluista syntyvä informaatio tallennetaan

  • rakennetaan välineet aloitteiden tekemiseksi

Työtä tehdään sprinteissä ja työpalavereissa. Sprintti on noin 3-4 viikon mittainen aikataulutettu työjakso, joka sisältää yleensä työpajan, 1-2 työpalaveria sekä työskentelyä jaetuissa dokumenteissa. Työkalutuotantoihin valitaan asiakkaan omista tai Kramin kumppaneista sopivat sisällöntuottajat ja tekniset toteuttajat. Jos ristiinmyyntiin tarvitaan taitojen valmennusta, meiltä löytyy siihen sopivat kumppanit.

Varaa etätapaaminen niin rakennetaan teille ristiinmyynnin konseptiaihio!

irokeesi Kram.jpg

ASIANTUNTIJAN KAVERI

Asiantuntijalle myyminen on monesti kuin saippuaa söisi. 

Siksi meillä: insinöörin, arkkitehdin, tuotepäällikön, asiakaspalvelijan, viestijän, opettajan ja tutkijan kavereilla on työkalupakissamme keinoja tehdä myynnistä palvelua.
Markkinoinnin välineitä, joilla saada se tuntumaan

keskustelulta ihmisten kesken.

Tutustu meihin!