Lisämyynnin avuksi markkinoinnin sisällöt, data ja työkalut

Myynnin perinteinen ratkaisu:

Etsitään kontaktilista tutuista yrityksistä ja viedään se Exceliin. Lähetetään sähköpostit ja soitetaan perään.

Markkinoinnin ja myynnin yhteisratkaisu:
Valittu kontaktilista rakennetaan CRM-järjestelmään, jossa se segmentoidaan tarkoiksi kohderyhmiksi ja listoiksi. Markkinointi operoi kohderyhmille räätälöidyt sisällöt ja valmistelee liidit myynnille soitettaviksi. Myynti päivittää CRM-järjestelmään tiedot keskusteluista lisäten näin ymmärrystä kohderyhmästä. Tämän perusteella markkinointi voi muokata sisältöjä kohderyhmää yhä paremmin palveleviksi.

Hyödyt

  • Myynnille laadukkaita liidejä oikea-aikaisesti

  • Markkinoinnille keinoja sisältöjen parempaan kohdentamiseen

  • Yrityksen tarina näkyy yhtenäisenä kaikissa kanavissa

  • Myyntijohdolle paremmat edellytykset seurata myynnin ja markkinoinnin tehokkuutta

Näin se tehdään

lisamyynti_Kram.png

Tehdään ketterästi yhdessä, yksi asia kerrallaan

  • valitaan tavoiteltavat segmentit, eurot ja aikataulu

  • määritellään tarvittavat sisällöt ja materiaalit

  • sovitaan yhteistyömalli ja speksataan yhteiset käytännöt järjestelmiin

  • rakennetaan välineet kontaktointiin ja toteutetaan ensimmäiset kampanjat

Työtä tehdään sprinteissä ja työpalavereissa. Sprintti on noin 3-4 viikon mittainen aikataulutettu työjakso, joka sisältää yleensä työpajan, 1-2 työpalaveria sekä työskentelyä jaetuissa dokumenteissa. Sisältö- ja materiaalituotannon projektoidaan ja niihin valitaan valitaan asiakkaan omista tai Kramin kumppaneista sopivat sisällöntuottajat ja tekniset toteuttajat. Kampanjoiden toteutuksissa tuemme omaa markkinointia tai johdamme apunanne kumppaneista koottua kampanjatiimiä.

Varaa etätapaaminen niin hahmotellaan yhdessä lisämyyntiin prosessi!

KEY ACCOUNT MANAGERIN KAVERI

Asiakaspidon ammattilaiset tietävät, että tarvitaan syitä soittaa. Kramin historian suurimmat taistelut on käyty siitä, miksi uusien asiakkaiden hankinta on sankarityötä ja nykyasiakkaita hoidetaan mitä kuuluu -menetelmin. Ei enää! Jos se vain meistä on kiinni.